Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Grups de treball

L’eina d’Àrees de Treball és un sistema que utilitza el Consell a nivell intern per gestionar la comunicació entre els membres de la institució a Internet, ja que en permet la vinculació i l’intercanvi d’experiències i coneixements.

És d’accés restringit i per poder accedir-hi cal disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya per identificar-s’hi.

La coordinació dels grups de treball és a càrrec de la Secretaria del Consell.

Accés al servei
El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú